Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE) έχει κατατάξει σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Ήπιες λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις (Type I)

 • Κυστικό μόρφωμα ωοθήκης ≤ 5cm
 • Δερμοειδής κύστη(τεράτωμα) ≤ 5cm
 • Εξαρτηματεκτομή
 • Ατελής ρήξη ωχρού σωματίου
 • Ατελής συστροφή κύστης ωοθήκης
 • Εξωμήτριος κύηση
 • Ενδομητρίωμα ≤ 5 cm
 • Eνδομητρίωση 1ου βαθμού
 • Ερευνητική λαπαροσκόπηση
 • Διερεύνηση υπογονιμότητας
 • Ήπια χειρουργική θεραπεία υπογονιμότητας
 • Εκτομή υδροσάλπιγγος
 • Στείρωση (σαλπιγγεκτομή άμφω)

Σε περίπτωση BMI > 30, συμφύσεων λόγω προηγηθέντων χειρουργικών επεμβάσεων (λαπαρασκοπικών ή μη, καισαρική τομή κ.τ.λ) ή λόγω φλεγμονών (σαλπιγγίτιδα, λοίμωξη από χλαμύδια, σκωληκοειδίτιδα κ.τ.λ) και υπόνοια πιθανής κακοήθειας   οι παραπάνω επεμβάσεις μετατρέπονται σε μέτριες έως σοβαρές λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις (Type II- Type III).

Μέτριες λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις (Type II )

 • Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία ( μέγεθος μήτρας ≤10cm )
 • Κολπική υστερεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη (μέγεθος μήτρας ≤ 10cm )
 • Κυστικό μόρφωμα ωοθήκης > 5 cm
 • Δερμοειδής κύστη (τεράτωμα) > 5cm
 • Ρήξη ωχρού σωματίου
 • Ινωμυοματεκτομή ≤ 8 cm, με μονήρες ινομύωμα
 • Eνδομητρίωση 2ου – 3ου βαθμού
 • Ενδομητρίωμα > 5cm
 • Ραγείσα εξωμήτριος κύηση
 • Πλήρης συστροφή κύστης ωοθήκης ( νέκρωση αντίστοιχου εξαρτήματος )
 • Οξεία χειρουργική κοιλία λόγω εμπυήματος (σάλπιγγας, ωοθήκης, δουγλασείου κ.τ.λ)
 • Λύσεις συμφύσεων, χωρίς συμμετοχή του εντέρου

Σε περίπτωση BMI > 30, συμφύσεων λόγω προηγηθέντων χειρουργικών επεμβάσεων (λαπαρασκοπικών ή μη, καισαρική τομή κ.τ.λ) ή λόγω φλεγμονών (σαλπιγγίτιδα, λοίμωξη από χλαμύδια, σκωληκοειδίτιδα κ.τ.λ) και υπόνοια πιθανής κακοήθειας   οι παραπάνω επεμβάσεις μετατρέπονται σε σοβαρές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις type III.

Σοβαρές λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις (Type III)

 • Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία (μέγεθος μήτρας >10cm )
 • Κολπική υστερεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη (μέγεθος μήτρας >10cm)
 • Eνδομητρίωση 4ου βαθμού, με διάσπαρτα ενδομητριώματα που διηθούν όργανα στην κοιλιακή χώρα ( έντερο, δουγλάσειο, ουροδόχο κύστη, ουρητήρες κ.τ.λ.)
 • Ινομυωματεκτομή > 8 cm και αναλόγως με την τοποθεσία τους και τον αριθμό τους
 • Λύσεις συμφύσεων με εντερικές έλικες και ουρητήρες
 • Συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης της μήτρας, κόλπου κ.τ.λ.
 • Επανεπέμβαση σε επιπλοκή από προηγούμενο χειρουργείο
 • Πλαστική σαλπίγγων