Η Λαπαροσκόπηση είναι μια επεμβατική μέθοδος κατά την οποία με την εισαγωγή ενός ειδικού τηλεσκοπίου (λαπαροσκόπιο) μέσα στην κοιλιακή χώρα μπορούμε να διαγνώσουμε και να επιλύσουμε διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως συμφήσεις, ενδομητρίωση, ανωμαλίες μήτρας, κύστεις ωοθηκών, εξωμήτριος κύηση και άλλες.

Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην διερεύνηση της υπογονιμότητας. Μπορούμε να ελέγξουμε την διαβατότητα των σαλπιγγών, την παρουσία ή όχι συμφύσεων καθώς και την ύπαρξη υδροσάλπιγγας. Επίσης μπορούμε να δούμε εάν υπάρχει ενδομητρίωση, κύστεις ωοθηκών, ανωμαλίες μήτρας όπως δίκερως ή διδελφυς και περιτοναϊκές συμφύσεις.

Επεμβατική Λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκοπικά μπορούμε να επέμβουμε σε πάρα πολλές παθήσεις όπως κύστες ωοθηκών, περιτοναϊκές συμφύσεις, εξωμήτριος σαλπιγγική κύηση και άλλες. Η επέμβαση γίνεται μέσω μικρών τομών μεγέθους 0.5 έως 1 εκατοστό που γίνονται στην κοιλιά και μέσω των οποίων εισάγουμε χειρουργικά εργαλεία. Η διαφορά με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις εγγυάται στην πολύ μικρή διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο – στην λαπαροσκοπική χειρουργική ο ασθενής νοσηλεύεται μόνο μια ημέρα ενώ στο ανοικτό χειρουργείο 4 έως 5 στην ταχύτερη αποθεραπεία, στην αποφυγή μετεγχειρητικών συμφύσεων και στο αισθητικό αποτέλεσμα.