Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής που απολαμβάνουν οι μη έγκυες γυναίκες, εφαρμόζονται σχεδόν αυτούσια και στις εγκυμονούσες. Παρόλα αυτά, στο παρελθόν η τεχνική αυτή δεν ήταν προτιμητέα, καθώς υπήρχαν προβληματισμοί για την ασφάλειά της ως προς το έμβρυο (αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης, απορρόφηση CO2, τραυματισμός).

Αντιθέτως, την τελευταία δεκαετία, μεγάλες σειρές περιπτώσεων που δίνουν έμφαση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, έχουν δημοσιευθεί, θέτοντας νέα σημεία αναφοράς στην ιατρική κοινότητα.

Η σκωληκοειδίτις, οι παθήσεις της χοληδόχου κύστης, κύστεις και συστροφή εξαρτημάτων, έχουν αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά με επιτυχία, κατά την κύηση.

Επίσης, έχουν περιγραφεί και πιο εξειδικευμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, όπως νεφρεκτομή, σπληνεκτομή, επινεφριδιεκτομή, οπιθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή και αποκατάσταση κοιλιοκήλης, σε εγκύους ασθενείς.

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

Όταν αποφασιστεί η ανάγκη για χειρουργείο, η προσπέλαση (ανοικτή ή λαπαροσκοπική βασίζεται στις ικανότητες του χειρουργού και στην διαθεσιμότητα των κατάλληλων εργαλείων και του προσωπικού.

Οι ενδείξεις λαπαροσκοπικής επέμβασης για οξεία κοιλία είναι οι ίδιες όπως και στις μη εγκύους ασθενείς, ενώ αντένδειξη αποτελούν η αιμοδυναμική αστάθεια, το ιστορικό συμφύσεων και πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων.

laparoskopiki2Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην κύηση είναι όμοια με εκείνα των μη εγκύων: λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, ελαττωμένη δημιουργία συμφύσεων, μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικού ειλεού, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και γρηγορότερη επάνοδος στις συνήθεις δριαστηριότητες.

Η λαπαροσκόπηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κύησης, όμως, όπως συμβαίνει και με τις άλλες επεμβάσεις, ο ιδανικός χρόνος είναι στην αρχή του δευτέρου τριμήνου.

Έχουν περιγραφεί επεμβάσεις στο τρίτο τρίμηνο, έως και την 34η εβδομάδα κύησης.

Συμπερασματικά, αφού ο χειρουργός και η ομάδα εφαρμόσουν τις εξειδικευμένες τροποιήσεις στην προετοιμασία και τοποθέτηση της εγκύου ασθενούς, στη ρύθμιση της ενδοκοιλιακής πίεσης, την κατάλληλη τοποθέτηση των τροκάρ και την μετεγχειρητική φροντίδα, η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς να φέρει επιπτώσεις στο έμβρυο.