Οι συγγενείς ανωμαλίες του γυναικείου γεννητικού συστήματος ορίζονται ως οι αποκλίσεις από τη φυσιολογική ανατομία που προκαλούνται από εμβρυολογικές διαταραχές στην ανάπτυξη των Μυλλεριανών ή παραμεσονεφρικών πόρων. Οι ανωμαλίες αυτές αντιπροσωπεύουν μια κοινή καλοήθη κατάσταση με επίπτωση 4-7%. Ανάλογα με τον τύπο και το βαθμό της ανατομικής παραμόρφωσης, σχετίζονται με προβλήματα υπογονιμότητας και καθ’ εξιν αποβολών. Μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί 3 συστήματα για την κατηγοριοποίησή τους, αλλά έχουν σοβαρούς περιορισμούς.

3d yperixoi 02Η European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) και η European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) το 2014 καθιέρωσαν ένα σύστημα που βασίζεται στην ανατομία. Οι συγγενείς ανωμαλίες κατατάσσονται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες, εκφράζοντας ανατομικές παραλλαγές της μήτρας που προκύπτουν απο την κοινή εμβρυϊκή καταβολή: U0 φυσιολογική μήτρα, U1 δυσμορφική μήτρα, U3 δίκερως μήτρα, U4 ημι-μήτρα, U5 απλαστική μήτρα, U6 αταξινόμητες περιπτώσεις.

Το κύριο εργαλείο του Γυναικολόγου για τη διάγνωση αυτών των συγγενών ανωμαλιών είναι η 3D υπερηχογραφία, η οποία αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα που έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στη διαγνωστική υπερηχογραφία. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του τρισδιάστατου υπερηχογραφήματος είναι άριστη επειδή αποτελείται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα σάρωσης με υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής πληροφορικής.

3d yperixoi 03Το 3D υπερηχογράφημα επιτρέπει την παρουσίαση της ενδομήτριας κοιλότητας σε 3 επίπεδα (μετωπιαίο, εγκάρσιο, στεφανιαίο), σαρώνει την υπό εξέταση περιοχή ανά 1 mm και δίνει πληροφορίες αναλυτικές για τον υπό εξέταση ιστό. Το σημαντικό δε είναι ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης είναι 2 – 11 λεπτά, συνεπώς είναι εξέταση καλώς ανεκτή από τη γυναίκα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους (αξονική – μαγνητική τομογραφία).

Επιπροσθέτως, το 3D υπερηχογράφημα με την λεπτομερή ανάλυση της εικόνας (surface rendering, volume transparent max/min), επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση της ανατομίας της γυναικείας πυέλου, την χαρτογράφηση του μεγέθους και του όγκου της ενδομητριας κοιλότητας και του διαχωρισμού πιθανών ευρημάτων σε καλοήθη και κακοήθη. Επιπλέον, η έγχρωμη τρισδιάστατη υπερηχογραφία (3-DPowerDoppler) είναι μια αναβάθμιση του έγχρωμου Doppler, που καταφέρνει να απεικονίσει τα αγγεία του υπό εξέταση ιστού στο χώρο δίνοντας εικόνα πανομοιότυπη με εκείνη της αγγειογραφίας: έτσι παρέχεται ακόμα μια σημαντική πληροφορία για την πρόγνωση ενός όγκου.

3d yperixoi 04Συμπερασματικά, λοιπόν, η 3D υπερηχογραφία αποτελεί ένα χρήσιμο απεικονιστικό μέσο της παθολογίας της μήτρας. Με βάση διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, αποτελεί εξέταση με μεγαλύτερη διαγνωστική ευκρίνεια έναντι της αξονικής, μαγνητικής και της υστεροσαλπιγγογραφίας, χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος και χωρίς την βλαπτική επίδραση της ακτινοβολίας. Εκτός από τη διερεύνηση της υπογονιμότητας, έχει σημαντικό ρόλο και στην αντικειμενική εκτίμηση της νοσηρότητας και θνητότητας από τον καρκίνο των ωοθηκών της μήτρας και του μαστού.